Blog

עובדים זרים לטיפול בקשישים – איך זה עובד

קשישים רבים בישראל זקוקים לסיעוד ולעזרה בביצוע פעולות יומיומיות כמו מקלחת, שמירה על היגיינה, התלבשות, ניקוי הבית, אכילה, בישול וכיוצא בזה. יש מקרים שבהם בני המשפחה מתגייסים על מנת לסייע לקשיש, וכיום נהוג להעסיק עובד סיעודי או מטפל צמוד כדי לסייע לו בפעולות השונות וכדי לשמור עליו. במסגרת חוק הסיעוד, המדינה מעניקה במקרים מסוימים מימון מלא להעסקת מטפל צמוד ואישי, את התהליך נהוג להתחיל באמצעות הגשת בקשה לביטוח לאומי לקבלת גמלת סיעוד. יש מקרים שבהם המשפחה מחליטה לממן על חשבונה את העסקת העובד הסיעודי.

מבחן תלות במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד

כאמור, כדי לקבל גמלת סיעוד להעסקת עובד זר יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. הקשיש עובר מבחן תלות ורק מי שצובר 4.5 נקודות במבחן זכאי לקבל את ההיתר הנדרש להעסקת העובד הזר. כדאי לדעת כי קשיש שחי בגפו יכול לקבל את ההיתר הנדרש גם אם צבר רק 4 נקודות זכות במבחן התלות. גם קשיש אשר מקבל לפחות חצי נקודת זכות על השגחה בתוספת של ניקוד על היותו בודד זכאי לקבל את ההיתר.

במקרים מסוימים, קשישים מעל גיל 85 שצברו במבחן התלות 2.5 עד 4 נקודות יכולים לקבל היתר להעסקת עובד זר, כל עוד סיפקו אישורים רפואיים המעידים על כך שהם זקוקים לטיפול ולהשגחה צמודה 24 שעות ביממה. ישנם עוד מקרים חריגים שבהם ניתן לקבל את ההיתר להעסקת העובד או המטפל הזר. כך, לדוגמה, קשיש מעל גיל 90 שצבר רק 4 נקודות זכות זכאי לקבל את ההיתר.

הגשת בקשה להעסקת עובדים זרים

את הבקשה כדי לקבל רישיון להעסקת עובדים זרים יש להגיש בכתב לרשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים. אישור הבקשה תלוי בתוצאות מבחן התלות שהמוסד לביטוח לאומי עורך לקשיש, כאמור, ותוצאות מבחן התלות מועברות באופן ישיר לרשות האוכלוסין וההגירה. מי שאינו זכאי לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי יכול לעבור מבחן תלות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

את העובד הזר ניתן לאתר באופן עצמאי, אך מומלץ לפנות ללשכה פרטית בעלת היתר ורישיון מרשות האוכלוסין וההגירה או לחברת סיעוד בעלת קשרים עם לשכה פרטית מאושרת. חשוב לדעת כי לעובד הזר יש זכויות סוציאליות המעוגנות בחוק הישראלי: הוא זכאי לתנאים הנהוגים בחוקי העבודה, ישנם ניכויים שונים שניתן לקזז משכרו, ועל הקשיש המעסיק את העובד הזר לשלם עבורו ביטוח לאומי, דמי הבראה, ביטוח רפואי ועוד.