Blog

הקמת חברה

מהם הדברים שצריך לעשות עבור הקמת חברה?

הקמת חברה

עבור הקמת חברה קודם כל תצטרכו להגיש מסמכים ברשם החברות וגם לדאוג לתשלום של אגרה של פתיחת חברה. עורך דין יכול לעזור לכם לדאוג שהחברה שלכם תירשם ולחסוך לכם בזמן. הוא גם חייב לאמת את המסמכים. הקמת חברה על ידי אדם פרטי זה די פשוט, אך אם יש כמה בעלי מניות או שהם תושבי חוץ זה קצת יותר מסובך. כמו כן, מומלץ לכם לחקור היטב את סוגי העסקים האפשריים על מנת לקבל החלטה מושכלת: האם הצעד של פתיחת עוסק מורשה או חברה הוא הנכון בשבילכם או שמא פתיחת עוסק זעיר יותר מתאים לצרכים שלכם? יש חשיבות גדולה במילוי הטפסים כמו שצריך כדי למנוע עיכובים או דחיות בבקשות לרישומי חברות.

הקמת חברה

יתרונות עבור הקמת חברה

 • החברה הינה ישות משפטית לכל דבר, נפרדת מבעלי החברה. כלומר, מותר לה לתבוע, להיתבע, להיות רשומה כבעלי נכס, ועוד.
 • אפשרות להיות חברה בע"מ – ניתן לקבוע בתקנון שהחברה תהיה בערבון מוגבל, כלומר שהאחריות של הבעלים של המניות תהיה מוגבלת. באופן כזה אם יש לחברה חובות גבוהים יותר משווי הנכסים של החברה, הם לא ילקחו אישית מהבעלים של החברה, אלא אם כן זה מקרה חריג. כאשר העסק הוא בסיכון גבוה שווה לנהל חברה ולא שותפות או עסק מסוג אחר. זה הבדל רציני בין חברה לשותפות. זו סיבה ממש טובה להקים חברה.
 • תדמית – לחברה בע"מ יש מוניטין טוב יותר ולכן לפעמים אפילו רק בשל הסיבה הזאת כדאי שהעסק יהיה חברה בע"מ.
 • גיוס משאבים – לחברה בע"מ קיימות אפשרויות רבות לגייס כספים. זו עוד סיבה ממש טובה להקים חברה בע"מ.
 • מיסים ותשלום של ביטוח לאומי – הרבה בעלי עסקים פותחים חברה בשל יתרונות של המיסים וכך הם חוסכים גם בביטוח לאומי. כמו כן, מעל סכום מסוים של הכנסה, עדיף לנהל את הכל דרך חברה ולא דרך עסק מסוג אחר.

חסרונות עבור הקמת חברה

 • עלות – כדי לפתוח חברה בישראל צריך לשלם אגרה של רישום בשווי 2,600 שקלים, וכן לשלם תשלום פעם בשנה. ההנהלת חשבונות יקרה כשזה חברה וצריך להגיש דוח פעם בשנה שזה מוגש על ידי רואה חשבון.
 • פירוק – הפסקת הפעילות של החברה היא מסובכת ויקרה יותר מאפשרויות אחרות כמו שותפות.

מה לעשות לפני ואחרי 

 • משא ומתן וההתקשרות בהסכמים – צריך לבצע את זה לפני וגם אחרי ההקמה של החברה. עם הפעילות צריך ליצור קשרים עם צד ג שונים כגון לקוחות, משכירים, ספקים ועובדים עוד. המנהלים של החברה חייבים להקפיד שההתקשרויות האלה יהיו מנוהלות בכתב, גם בתוך החברה וגם מחוץ לחברה. לדוגמא: חוזים, תקנון, הסכמים, שיתוף פעולה וכו'.
 • פתיחת תיקים עם הרשויות וכן פתיחה של חשבון בנק – כאשר מקימים את החברה, צריך לפתוח חשבון בבנק ולפתוח תיקים בביטוח לאומי ובמס הכנסה ובמס ערך מוסף. צריך למלא את כל הטפסים כמו שצריך ואם לא בטוחים אז לשאול שאלות.
 • היתרים ורשיונות – צריך להשיג כל מיני רשיונות והיתרים וגופים שונים, ממשלתיים ועירוניים, למשל. חשוב להשיג אותם כמה שיותר מוקדם כדי להימנע מבעיות אחר כך.
 • קניין רוחני – יש להגן על הקניין הרוחני של החברה, כלומר להשיג רשיונות ואישורים עבור פטנטים ועוד.

מניות

כאשר מקימים חברה יש בה יחידות שקוראים להן מניות. בדרך כלל החברה תהיה חברה בערבון מוגבל. קיים הבדל בין חברה בערבון מוגבל וחברה שלא בערבון מוגבל.

אנו ממש מקווים שהמדריך הזה עזר לכם להבין מה זה חברה ואם כדאי לכם או לא כדאי לכם להקים חברה.